1918

Punavalkoista historiaa. Näkökulmia sisällissotakirjallisuuteen -tutkimukseni on osa laajempaa Sodan muisti -projektiani, jossa tarkastelen sodan muistamisen ja siitä kertomisen tapoja. Ensimmäinen osaprojekti käsitteli talvi-, jatkosodan ja Lapin sodan kuvauksia 2000-luvun historiallisessa romaanissa. Toinen osaprojekti keskittyy sisällissotakirjallisuuteen.

Teokset viittaavat aina aiempaan kirjallisuuteen, lisäksi historiallinen romaani ja historiankirjoitus ovat genren alkuhetkistä saakka olleet kytköksissä toisiinsa. Niinpä nykykirjallisuuden käsitteleminen ilman viittauksia aiempiin teoksiin tai aihetta käsitteleviin tutkimuksiin on kutakuinkin mahdotonta. Esimerkiksi Jari Järvelän ja Pasi Pekkolan romaanit, joissa kuvataan lasten kokemuksia ja sodan heille aiheuttamia traumoja, johdattivat kirjoittamaan sellaisista teoksista kuin Anna Bondestamin Klyftan, joka ilmestyi ruotsiksi jo 1946 ja suomeksi 1967 Elvi Sinervon kääntämänä, ja Eino Koivistoisen Siivetön enkeli, joka ilmestyi 1962. Toisin sanoen nostan esiin joitakin vanhempia teoksia, jotka linkittyvät käsittelemiini nykyromaaneihin ja ansaitsisivat mielestäni enemmän huomiota – osa teoksista on  Bondestamin ja Koivistoisen romaanien tapaan unohdettuja helmiä.

Tutkimusprojektin aikana kirjoittamistani teksteistä osa on julkaistu artikkeleina, osan julkaisen pdf-tiedostoina tällä blogisivustollani. Tekstini edustavat suurimmaksi osaksi populaaria kirjallisuudentutkimusta ja on suunnattu historiallisia romaaneja lukeville sekä sisällissodasta ja sen tulkinnoista kiinnostuneille. Kirjoitustyöni on saanut tukea Suomen tietokirjailijat ry:ltä.

Dokumentaarinen romaani – faktan ja fiktion leikkiä

Nainen punainen – ja valkoinen

Sisällissotaromaanin suomenruotsalainen traditio

Sisällissodan kahtiajako rikosromaaneissa

Lapset ja sisällissodan varjot